Broedplaats Hoorn

IT TAKES A VILLAGE TO RAISE A CHILD

In Hoorn besloten we in het schooljaar van 2019-2020 werk te maken van dit gezegde. Ook in 2021 gaan we hier uiteraard mee verder! Om het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar optimaal te stimuleren, werken we bij Broedplaats Hoorn aan een maatschappelijk platform waar verschillende organisaties gebruik maken van elkaars kennis, kunde en kwaliteiten. 

Wij werken met ambitieuze, enthousiaste doeners en denkers voor wie de ontwikkeling van de kinderen in Hoorn centraal staat.

Wat is Broedplaats Hoorn?

Broedplaats Hoorn is een programma gericht op de ontwikkeling en samenwerking van professionals rondom kinderen, in de vorm van integrale kindcentra (IKC’s). De gemeente Hoorn stimuleert deze IKC-ontwikkeling door bestaande initiatieven te verbinden, te versterken én door nieuwe initiatieven mogelijk te maken. We werken samen aan:  

  • het realiseren van concrete vernieuwingen ten behoeve van het Hoornse onderwijs en de ontwikkeling van de kinderen in Hoorn;
  • persoonlijke ontwikkeling;
  • een duurzame gemeenschap van vernieuwers in Hoorn

In de Broedplaats werken we aan een krachtig ecosysteem waar kinderopvangorganisaties, basisscholen en andere maatschappelijke partners elkaar versterken in de ambitie om meerwaarde te creëren voor de ontwikkeling van kinderen.

We werken graag samen met ambitieuze mensen die verder willen en durven kijken dan hun eigen organisatie. Niet alleen de ontwikkeling van het Hoornse onderwijs en het vormen van IKC’s komt aan bod, we verdiepen ons ook in onze eigen persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast werken we aan het opbouwen van een netwerk met gedreven collega’s en andere professionals. We gaan op onderzoek uit in de praktijk en leren van wat er al is en wordt gedaan, van goede voorbeelden en van minder goede voorbeelden. Uiteindelijk met het doel tot nieuwe ideeën en aanpakken te komen voor kindontwikkeling, zodat deze in de toekomst gerealiseerd kunnen worden.

De eerstvolgende bijeenkomst is:

  • januari 2022. Meer informatie volgt.

 Wil je meedoen of denk je een bijdrage te kunnen leveren of, meld je dan aan of neem contact met ons op.